08_levää_Kökar_07_2011_Markku_Tano_2011-07-08 172058

Rakkolevä on koko Itämeren ekosysteemin avainlajeja. Sen muodostamat ”metsät” tarjoavat elintilan lukuisille eläinlajeille. Rakkolevä on kärsinyt meren rehevöitymisestä, ja sen määrät ovat vähentyneet hälyttävästi. Kökar, 7/2011. Markku Tano